Na etapie prac koncepcyjnych zaproponowano kilka wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy…

Frampol z innymi drogami publicznymi…

Projektowana obwodnica m. Frampol przebiega przez teren Gminy Dzwola…

Mozołem dotarłem tłamsi jej jęk